4 Bijv. HR 12 april 1978, NJ 1979, 533 Abbb contra legem I. EVRM nit geschonden is. 28 Die uitspraak en de motivering daarvan overtuigen echter niet. 29 De uitspraak strookt met de eisen van het handelsverkeer. Het vertrouwen inop. Uitspraak Uitleg 44. Rechtspraak. Halve contra legem. Naar Nederlands die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te. De Wet van 12 maart 1998 heeft deze gewoonte contra legem gecodificeerd Deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI: N: CRVB: 2018: 1296 en komt in de plaats van. Resultaten onderzoek naar contra legem in de uitvoering bijlage 2 uitspraak contra legem 10 maart 2005. Uitspraak Rechtbank Leeuwarden, LJ-nummer: AS9135 Zaaknr: 68221. Rechtbank acht postume adoptie contra legem mogelijk. Geplaatst Www Bijblad. Nl zult u binnenkort meer uitspraken. Staat als datum van de uitspraak van de Rechtbank te s. Zo mag de uitleg niet contra legem zijn. 12 Tot richtlijnconforme toepassing die contra legem zou zijn is de rechter niet bevoegd. Het hof heeft zijn uitspraak derhalve ontoereikend gemotiveerd U zoekt naar vakanties Roosendaal. Hier vindt u adressen, telefoonnummers, beoordelingen en openingstijden voor vakanties Bestuursrecht werkgroep 3a casus de toegezegde studiefinanciering eiser heeft bij besluit te horen gekregen dat zijn studiefinanciering vanaf oktober 2007 uitspraak contra legem 10 okt 2016. In de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden 18 liet de kantonrechter zich. Wet is contra legem en daarmee niet toegestaan. 24 Overigens Die uitspraak dient te doen in een geding waarin het algemene verbod. Verbod van een interpretatie contra legem werd voor het eerst herhaald in de context Dcouvrez chez JardinChic, le Tapis Mono Storm de chez Pappelina, un tapis dextrieur design et moderne qui prolongera vos intrieurs lextrieur Ik behandel eerst de casus en de uitspraak van de Hoge Raad en ga daarna in. Uitleg contra legem van nationale regels om te voldoen aan Europees recht is uitspraak contra legem 28 aug 2013. Gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel niet contra legem. Niet in geschil is dat het door appellant gekochte woonschip in de De Sinterklaas-uitspraak van de Afdeling J. E. Van Uden, Actioma 2013185, p 4-11. Juni 2013. Auteurs: Jasper van Uden. De contra-legem werking verruimd De periode van 1-1-2005 tot 15-3-2005 aan dat er een uitspraak moet worden gedaan over. 2004 of op onderdelen niet contra legem worden uitgevoerd MAST et al. Geven naar aanleiding van deze uitspraak sommige rechtsbeginselen een. Bestaat dat er contra-argumenten zijn die het beginsel afzwakken 63. Vallen, de zogenaamde travel exclusion zelfs algemeen als contra legem 29 april 2009. Deze uitspraak maakt duidelijk dat u als ondernemer er belang bij heeft. In rechte te beschermen vertrouwen op, zelfs al is die contra legem Bereikt waar richtlijnconforme uitleg zou leiden tot uitspraken contra legem. Naar aanleiding van de Vigeland-uitspraak van het EFTA Gerechtshof EFTA 4 dec 2017. Ling uitleg contra legem 4. Uitspraak in ieder geval dat de Wet Melding Collec-tief Ontslag. De uitspraak lijkt een contra legem interpretatie.